Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bieżące, menu 50 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2021

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2020

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2019

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2018

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2017

------- pdf.gif  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2016


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach

36-147 Niwiska 430

 

 Adres siedziby:  36-147 Niwiska, Niwiska 430

Czas pracy:           7:30    - 15:30

Nr telefonów:

17 227 93 42 wew 48 - pok. 1  pracownicy socjalni 

17 227 04 26 wew. 46 - pok. 6 pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

17 227 04 28 wew. 47 kierownik GOPS, 

17 227 97 16 wew. 57 księgowa GOPS

Nr faksu  17 227 93 42 wew 61

Adres e-mail: gopsniwiska@niwiska.pl

  

Kierownik jednostki    Barbara Czachor Forma prawna:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach został powołany na podstawie Uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Niwiskach z dnia 27.02.1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  i swoją działalność rozpoczął dnia l kwietnia 1990 roku. Realizuje zadania wynikające ze statutu - zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/186/2017 z dnia 29 marca 2017r. – Rady Gminy w Niwiskach i regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów prawnych powołanych przez Radę Gminy w Niwiskach i Kierownika ośrodka.


 Zakres i przedmiot działań jednostki:

Ośrodek udziela pomocy osobom potrzebującym z terenu Gminy Niwiska poprzez realizację zadań zleconych, programów rządowych i zadań własnych gminy w ramach pomocy społecznej. W związku z wykonywaniem powyższych zadań przyznawane są następujące świadczenia: zasiłek stały, okresowy, zasiłek celowy, celowy-specjalny, pomoc rzeczowa, dożywianie dzieci w szkole, zakup posiłku dla potrzebujących, pokrycie kosztu pobyty w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, sprawienie pogrzebu, praca socjalna i  inne w ramach zadań statutowych.

Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów  oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci GOPS realizuje świadczenia w formie: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 500+. W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej ośrodek zapewnia pomoc asystenta rodziny dla rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Jednostka podejmuje dodatkowe formy pomocy poprzez finansowane ze środków pozabudżetowych i środków unijnych programy i projekty są to:  treningi kompetencji społecznych, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne.


Struktura organizacyjna GOPS:

Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Niwiska. Nadzór na merytoryczną działalnością ośrodka sprawuje: Wojewoda Podkarpacki i Wójt Gminy Niwiska.

Kadrę OPS tworzą: kierownik, 3 pracowników socjalnych, księgowa, 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny, razem 8 pracowników.

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje trzech pracowników socjalnych. Zadania zlecone z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń 500+  realizuje 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych i FA. Obsługę finansowo- księgową GOPS prowadzi księgowa. Ośrodkiem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.


 

Strona internetowa:

Ośrodek nie prowadzi oddzielnej strony internetowej, informacje z zakresu działalności jednostki umieszczane są na stronie internetowej Gminy Niwiska. 

------- pdf.gif RODO- Klauzula do zapoznania się -GOPS Niwiska 

------- pdf.gif Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niwiska na lata 2020-2030

 

Zapewnianie dostępności - dane kontaktowe

 1. Dominik Piątkowski – Koordynator ds. dostępności

powołany przez Wójta Gminy Niwiska

Kontakt:

Dominik Piątkowski

Urząd Gminy Niwiska

36-147 Niwiska 430

Tel.17 2279 704

FAX: 17 2279 341

E-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl 

2. Osoba wyznaczona do realizacji ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach

Barbara Czachor Kierownik GOPS w Niwiskach

Dane kontaktowe:

Tel. 17 2270 428

E- mail: gopsniwiska@niwiska.pl

------- pdf.gif Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach na lata 2020-2024.

Metryka

sporządzono
2014-03-03 przez Barbara Czachor
udostępniono
2014-03-03 00:00 przez Pruś Szymon
zmodyfikowano
2022-06-30 10:42 przez Pruś Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3547
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.