Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zawiadomienia Zawiadomienia o komisji 2018 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018 rok, bieżące, menu 179 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018 rok

2018 rok


Zwiadomienia o komisjach Rady Gminy Niwiska kadencji 2018-2023 dostępne na stronie:

http://niwiska.esesja.pl/ 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

Kontrola wydatków na szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne w oparciu o dokumentację księgowo – finansową.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                        Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 18 października 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji. Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wniosków, rozpatrywanie wniosków i uchwał z zebrań wiejskich dot. poprawy infrastruktury wsi.
 2. Współpraca Komisji z Wójtem Gminy w tworzeniu polityki rozwojowej Gminy na 2019r.
 3. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                     Stanisław Rzeszutek


 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 października 2018r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 930.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Niwiska w roku szkolnym 2017/2018.

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 października 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

1.Ocena zaawansowania zaplanowanych na 2018 rok melioracji w Gminie Niwiska – planowany wyjazd w teren.

2.Realizacja zadania – renowacja dróg śródpolnych – informacja przedstawiciela gminy
i uwagi komisji.

3.Podsumowanie pracy komisji.

Przewodniczący Komisji

      Stanisław BrykPosiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 5 października 2018r. (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja na temat bezpieczeństwa w Gminie Niwiska
 2. Informacja Komendanta Gminnego na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                     Stanisław Rzemień


 

Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

Kontrola wykonania budżetu GOKiB, ZUK, wykorzystanie dotacji. Wyjazd w teren w celu zapoznania się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, przepompowni w Przyłęku, Niwiskach i Hucisku oraz ujęciami wody w Niwiskach i Przyłęku – sprawozdanie wdrożenia zaleceń Sanepid-u.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                    Piotr Skiba 


 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 13 września 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat zbiorów zbóż na terenie Gminy Niwiska w 2018 roku.

2.Informacja przedstawiciela ODR-u o programach wsparcia rolnictwa oraz cena skupu produktów rolnych.

Przewodniczący Komisji

  Stanisław Bryk 


 

Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 12 września 2018r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja o stanie dróg powiatowych.
 2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

                                                                                Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
 2. Analiza wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w III kw. 2018r.
 3. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                     Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 31 sierpnia 2018r. (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 930.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Wysłuchanie informacji Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w powiecie i gminie za 2018r.

2.Analiza funkcjonowania ośrodków zdrowia w Niwiskach i Siedlance.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, zwołuję  w dniu 24 sierpnia 2018 r. (piątek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wydatków na promocję gminy za 2017r. oraz I półrocze 2018r.
 2. Kontrola wydatków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii za 2017r. oraz analiza wykonania budżetu gminy za II kwartał 2018r.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28 sierpnia 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza bezpieczeństwa placów zabaw, otoczenia wokół szkół, przedszkoli (posiedzenie wyjazdowe).

 Przewodniczący Komisji

    Stanisław Rzemień


 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 9 sierpnia 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1200.

Tematem posiedzenia będzie:

Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy na czas pracy w Radzie Gminy. Podstawa prawna: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994).

                                                                                Przewodniczący Komisji

          Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady  Gminy 

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 8 i 9 sierpnia 2018r. (środa i czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia 8 sierpnia 2018r. będzie:

1.Zapoznanie się ze stanem przygotowań szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 (posiedzenie wyjazdowe).
Spotkanie z dyrektorami szkół i przewodniczącymi Rady Rodziców.

Tematem posiedzenia 9 sierpnia 2018r. będzie:

1.Analiza informacji z działalności klubów sportowych.
Posiedzenie z udziałem prezesów klubów i stowarzyszeń.

2.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Wypracowanie opinii na sesję.

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Piotr Skiba


 

Posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 21 czerwca 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 1000.       

Tematyka posiedzenia:

1. Gospodarka leśna w Gminie Niwiska – lasy gminne, plany zagospodarowania lasów, ochrona przed kornikiem – wyjazd w teren.

2.Zagosodarowanie gruntów będących w zasobie gminnym (wiejskim)

Przewodniczący Komisji 

Stanisław Bryk


 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 930.

Tematem posiedzenia będzie:

Wyjazdowe posiedzenie do punktów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy oraz zapoznanie się z organizacją funkcjonowania i wyróżniającymi się okolicznościowymi działaniami realizowanymi przez punkty i przedszkola

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Piotr Skiba 


 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy 

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 15 czerwca 2018r. (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1200.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017r.
 2. Informacja i analiza wydanych  zarządzeń Wójta Gminy dot. zmian w budżecie gminy w II kw. 2018r.
 3. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.

                                                                                Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                                            Stanisław Rzemień


 

Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 15 czerwca 2018r. (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja o wykonaniu wniosków z posiedzenia wyjazdowego.
 2. Ocena bezpieczeństwa w szkołach i poszczególnych  miejscowościach naszej gminy

                                                                                Przewodniczący Komisji

 Stanisław Rzemień


Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w  dniach 5 i 6 czerwca 2018 r. (wtorek, środa) posiedzenia Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżety Gminy Niwiska – opracowanie opinii dla RIO.
 2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Niwiska.

Przewodniczący Komisji

                                                      Piotr Skiba        


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 29 maja 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1200.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza arkuszy organizacyjnych szkół; wypracowanie opinii na temat funkcjonowania placówek. 

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, zwołuję w  dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza zwolnień podatkowych za 2017r.: w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz deklaracje podatkowe składane przez podatników za 2017 r.
 2. Kontrola realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za 2017r.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 21 maja 2018r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja Wójta Gminy na temat realizacji ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych w Gminie Niwiska.

2.Informacja Gminnej Spółki Wodnej o planowanych działaniach w 2018 roku na terenie Gminy Niwiska. 

                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 maja 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Kontrola zabezpieczeń ujęć wody w Niwiskach i Przyłęku. Informacja na temat sprawności sieci wodociągowej, hydrantów.
 2. Ocena czystości i porządku w Gminie Niwiska

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 maja 2018r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.
 2. Sprawy różne.

                                                                                Przewodniczący Komisji

  Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 26 kwietnia 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

1.Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków – zagrożenia epidemiologiczne, bezpieczeństwo dostaw – wyjazd w teren.

2.Ocena stanu dróg śródpolnych w gminie – wyjazd w teren.

Przewodniczący Komisji

                  Stanisław Bryk     


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola sprawozdań działalności: ZUK, GOKiB, GOPS
 2. Kontrola zakresu realizacji projektów unijnych w 2017r.
 3. Kontrola wykonania budżetu gminy za 1 kwartał 2018r.
 4. Kontrola wydatków na kluby sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy 
  w 2017r.               

Przewodniczący Komisji

                                                                                                          Piotr Skiba        


 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 18 kwietnia 2018r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja Wójta Gminy o gospodarce mieniem komunalnym (sprzedaż mienia komunalnego, umowy dzierżawne, itp. w 2017 r. w tym lokali mieszkalnych).

2. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.

Przewodniczący Komisji 

Stanisław Rzeszutek


 

 

Zawiadamiam, zwołuję w dniu 17 kwietnia 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 12:00.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie i zapoznanie się z dokumentacją związaną z funkcjonowaniem Ośrodka Senior-Wigor z wizją lokalną w Dziennym Domu Senior Wigor.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 kwietnia 2018r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 9:30. 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przegląd gminnych obiektów: szkół, świetlic, obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (posiedzenie wyjazdowe).

 2. Inspekcja stanu dróg gminnych po okresie zimowym, ich przebieg i oznakowanie, przegląd dróg gminnych.Podsumowanie kosztów akcji zima – ocena firm.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 22 marzec 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza gospodarowania odpadami za 2017 rok z analizą kosztów.

2. Informacja i analiza wydanych zarządzeń Wójta Gminy dot. zmian w budżecie gminy w I kw. 2018 r.

3. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.

                                                                                Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 22 marca 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – wypracowanie wniosków.

2. Uwagi do informacji na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – udział pracownika merytorycznego.


Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia   Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 marca 2018r. (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 930.

Tematem posiedzenia będzie:

Wyjazdowe posiedzenie do klubów sportowych - zapoznanie się ze stanem obiektów sportowych, dokumentacją funkcjonowania wyboru władz i sprawozdawczością. 

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że / zwołuję w  dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

Kontrola zamówień publicznych realizowanych w 2017r. przez Wójta Gminy Niwiska - przetargi, zapytania o cenę.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 20 marca 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 930.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przegląd gminnych obiektów: szkół, świetlic, obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (posiedzenie wyjazdowe).

 2. Program utylizacji azbestu.

 3. Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami

                                                                                Przewodniczący Komisji

  Stanisław Rzemień


Posiedzenie  Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 26 luty 2018r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1200.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję.

2. Sprawy różne.

                                                                                Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 luty 2018r. (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1100.

Tematem posiedzenia będzie:

Kontrola arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2017/2018 pod kątem zgodności z nowym prawem oświatowym

                                                                                         Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 21 luty 2018r. (środa) posiedzenie Komisji – początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena gospodarki łowieckiej w Gminie Niwiska – opinie rolników.

2. Degradacja terenów rolnych i leśnych (lasy prywatne) przez bobry.

3. Omówienie nowych zmian w prawie łowieckim.

Przewodniczący Komisji

      Stanisław Bryk    


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska         

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 19 luty 2018 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017 r.

 2. Kontrola gospodarki mieniem komunalnym w roku 2017: umowy najmu lokali użytkowych, umowy użyczenia

Przewodniczący Komisji

                                                                                                         Piotr Skiba       


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 15 luty 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza stanu gospodarki komunalnej, odbiór odpadów.

 2. Informacja w sprawie umorzeń podatków od osób cywilnych i prawnych

 3. Analiza oświetlenia ulicznego.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

  Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 stycznia 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1100.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Ocena organizacji dożywiania na terenie Gminy Niwiska

 1. Analiza budżetu gminy z uwzględnieniem środków przeznaczonych na oświatę. 

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 18 stycznia 2018 r. (czwartek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2018r.

 2. Kontrola wydatków na administrację Urzędu Gminy w zakresie szkoleń, wyjazdów służbowych, ryczałtów samochodowych.

 3. Kontrola wydatków na oświatę za rok 2017r. (wszystkich szkół z terenu Gminy Niwiska)

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 stycznia 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1700.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wniosków stałych Komisji Rady Gminy wypracowanych podczas konsultacji projektu budżetu gminy na 2018 rok.

/Posiedzenie z udziałem Przewodniczących Komisji Problemowych/.

2. Opracowanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego do projektu  budżetu gminy na 2018 rok.

 Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 stycznia 2018r. (wtorek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

1. Dodatkowe wnioski do budżetu gminy w zakresie rolnictwa.
2.Ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Niwiska – produkcja, opłacalność.

3.Choroby ASF i „ptasia grypa”. 

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 11 stycznia 2018r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza oświetlenia ulicznego – budowa, konserwacja.

 2. Zapoznanie się z Planem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                     Stanisław Rzemień


 

 

Metryka

sporządzono
2018-01-04 przez Małgorzata Zielińska-Micek
udostępniono
2018-01-04 00:00 przez Szymon Pruś
zmodyfikowano
2018-11-22 09:25 przez Pruś Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
961
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.