Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zawiadomienia Zawiadomienia o komisji 2015 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015 rok, bieżące, menu 163 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015 rok

2015 rok


Posiedzenie Komisji Rewizynej

Zawiadamiam, że zwołuję dniu 22 grudnia 2015 r. ( wtorek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 grudnia  2015 r. (czwartek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Konsultacja projektu budżetu na 2016 rok.
 2. Opracowanie projektu planu pracy komisji w 2016 r.
 3. Podsumowanie pracy komisji.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


 Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 1 grudnia 2015 r. {wtorek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wyliczenia kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Konsultacja projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2016 rok..
 2. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2016 rok. Wypracowanie opinii Komisji.
 3. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2016 rok.

 Przewodniczący Komisji

 Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że - zwołuję w dniu 27 listopada 2015 r.( piątek) posiedzenie Komisji. Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2016 rok. Opracowanie opinii Komisji
 2.  Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół.
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Niwiska.
 4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2016 rok.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 Przewodniczący  Komisji

 Jan Dziadura


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) posiedzenie Komisji.

 Początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1.      Przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg.

 2.      Konsultacja projektu budżetu gminy na 2016 rok. Wypracowanie opinii Komisji.

                             Przewodniczący Komisji

  Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że zwołuję dniu 19 listopada 2015 r. ( czwartek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

           Tematyka posiedzenia:

      1. Sprawdzenie zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy w roku 2015.

      2.    Wykonanie budżetu za III kw. 2015 r.

       Przewodniczący Komisji

           Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu 4 listopada  2015 r.  ( środa) posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

 1. Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku ZUK-u dotyczącego taryf za dostarczoną wodę i odbiór ścieków w 2016 roku.
 2. Wnioski komisji w sprawie wysokości podatku rolnego (cena żyta – obniżenie) w 2016 roku.
 3. Wypracowanie wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Gminy Niwiska.
           

    Przewodniczący Komisji

  Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 października 2015 r.( piątek) posiedzenie Komisji.
Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
 2. Wypracowanie wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Gminy Niwiska.
 3. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Promyk” w Hucisku, Stowarzyszenia „Tęcza” w Trześni oraz Stowarzyszenia „Puchatek” w Przyłęku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/08 Rady Gminy Niwiska z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Niwiska.

Przewodniczący  Komisji

         Jan Dziadura


Posiedzenie  Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego

Zawiadamiam, że działając na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Gminy Niwiska przyjętego Uchwałą Nr VI/44/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niwiska /Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 42 z 15 maja 2003 r. poz. 858/  zwołuję w dniu 29 czerwca 2015 roku (poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 1100.

            Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o wykonam wniosków z wyjazdowego posiedzenia.

2. Sprawa czystości na przystankach autobusowych.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy

 

Zawiadamiam, że działając na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Gminy Niwiska przyjętego Uchwałą Nr VI/44/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niwiska (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 42 z 15 maja 2003 r. poz. 858) - zwołuję w dniu 18 maja  2015  r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

            Tematyka: Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół.

                                                                         Przewodniczący Komisji

    Jan Dziadura


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Zawiadamiam, że działając na podstawie § 100 Statutu Gminy Niwiska przyjętego Uchwałą Nr VI/44/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niwiska /Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 42 z 15 maja 2003 r. poz. 858/ zwołuję w dniu 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wydatków na kluby sportowe oraz stowarzyszenia (OSP) w roku 2014.
 2. Sprawdzenie ilości wydanych zarządzeń przez wójta i czego dotyczyły.
 3. Kontrola wykonania budżetu gminy za III kw. 2014 rok.

 Przewodniczący Komisji

 Piotr Skiba


 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

 Zawiadamiam, że działając na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Gminy Niwiska przyjętego Uchwałą Nr VI/44/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niwiska (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 42 z 15 maja 2003 r. poz. 858) - zwołuję w dniu 19 marca 2015  r. (czwartek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka:

 1. Zapoznanie się z umowami pomiędzy stowarzyszeniami a Gminą oraz Urzędem Pracy dotyczącymi projektów prowadzenia przedszkoli i żłobków.
 2. Ocena funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie – wypracowanie opinii na sesję.
 3. Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie Gminy – wypracowanie opinii.

    Przewodniczący Komisji

       Jan Dziadura


 Posiedzenie  Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego

  Zawiadamiam, że działając na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Gminy Niwiska przyjętego Uchwałą Nr VI/44/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niwiska /Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 42 z 15 maja 2003 r. poz. 858/  zwołuję w dniu 18 marca 2015 roku (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

Inspekcja stanu dróg gminnych po okresie zimowym, ich przebieg i oznakowanie, przegląd dróg gminnych,  przegląd obiektów gminnych z udziałem przedstawiciela OSP, pracownika ds. utrzymania dróg z ramienia Urzędu Gminy, pracownika ds. ochrony środowiska oraz członków komisji w celu sprawdzenia spraw porządkowych.
Sprawy zapewnienia bezpieczeństwa dzieci przy szkołach.

           Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. (piątek)
o godz. 900, którego tematem będzie:

Analiza informacji o stanie dróg gminnych i powiatowych - wypracowanie wniosków z wyjazdowego posiedzenia

   Przewodniczący Komisji

        Stanisław Rzemień


 Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że działając na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Gminy Niwiska przyjętego Uchwałą Nr VI/44/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niwiska (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 42 z 15 maja 2003 r. poz. 858) - zwołuję w dniu 23 marca 2015 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza gospodarowania odpadami za 2014 rok z analizą kosztów.
 2. Analiza wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki dotyczącego zwiększenia dotacji na kompleksowy remont zaplecza kuchennego.
 3. Konsultacja projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.
 4. Konsultacja projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niwiska.

        Przewodniczący Komisji

   Stanisław Rzeszutek

Metryka

sporządzono
2016-06-17 przez
udostępniono
2016-06-17 00:00 przez Szymon Pruś
zmodyfikowano
2016-06-17 08:00 przez Pruś Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1094
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.