Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zawiadomienia Zawiadomienia o komisji 2016 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016 rok, bieżące, menu 162 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016 rok

2016 rok


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 19 grudnia  2016 r.  ( poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
 3. Podsumowanie pracy Komisji.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 21 grudnia 2016 r. (środa)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
 2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie  Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 13 grudnia 2016r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2017 rok. Wypracowanie opinii Komisji.
 2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2017 rok.
 3. Konsultacja materiałów na sesję.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 30 listopada 2016r. (środa) posiedzenie Komisji.

 Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg, ocena zadań inwestycyjnych, drogowych.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawdzenie zarządzeń wydawanych przez Wójta Gminy Niwiska w 2016 roku oraz ich realizacji.
 2. Kontrole udzielania z budżetu gminy dotacji dla wybranych stowarzyszeń.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 listopada 2016r. (środa) posiedzenie Komisji.

 Początek obrad – godz. 930.

 Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2017 rok. Opracowanie opinii Komisji.
 2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2017 rok. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

  Piotr Skiba 


 

Posiedzenie  Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 22 listopada 2016r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektu budżetu na 2017 rok. Wypracowanie opinii Komisji. 

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 listopada 2016r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wyliczenia kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Konsultacja projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2017 rok.
 2. Konsultacja projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Przedstawienie podatku od działalności gospodarczej w rozbiciu na poszczególne miejscowości za 2016 rok.
 3. Wypracowanie opinii dot. wynagrodzenia sołtysów.
 4. Konsultacja materiałów na sesję.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 listopada 2016r. (środa) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

1. Wniosek Komisji w sprawie podatku rolnego (obniżenie ceny żyta) na 2017 rok.

2. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie wniosku ZUK-u dotyczącego taryf za dostarczoną wodę i odbiór ścieków w 2017 rok

Przewodniczący Komisji

Stanisław  Bryk


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 25 października 2016r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

 Początek obrad – godz. 1200.

 Tematem posiedzenia będzie:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku szkolnym 2015/2016.
 2. Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli i punktów przedszkolnych.
 3. Analiza różnic pomiędzy przedszkolami, a punktami przedszkolnymi. 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 20 października 2016 r. (czwartek) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wydatków na oświatę i przedszkola w 2015 i 2016 roku.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28 września 2016r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
 2. Opiniowanie materiałów na sesję

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


 Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28 września 2016r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 22 września 2016 r. (czwartek) posiedzenie Komisji - początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wykonania dróg śródpolnych, remontów urządzeń melioracyjnych w oparciu o informację przedstawiciela Urzędu Gminy  i wyjazd w teren.
 2. Ocena realizacji zadań przez Gminną Spółkę Wodną.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 20 września 2016r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w Powiecie i Gminie za 8 miesięcy 2016 roku.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 15 września 2016 r. (czwartek) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Niwiska za II kw. 2016r.
 2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016r. na podstawie sprawozdania Wójta Gminy Niwiska i analiz budżetu za I i II kwartał.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej   i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 26 sierpnia 2016r. (piątek) posiedzenie Komisji.
Początek obrad – godz. 900

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza informacji z działalności klubów sportowych.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Wypracowanie opinii na sesję.
 3. Rozpatrzenie prośby Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlance dot. rozłączenia zaplanowanych godzin łączonych w klasach I, II, IV, V.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 sierpnia 2016r. (środa) posiedzenie wyjazdowe Komisji.

Zbiórka wszystkich członków Komisji w Urzędzie Gminy o godz. 900

Wyjazd do poszczególnych miejscowości wg ustalonego harmonogramu:

- Szkoła Podstawowa w Hucinie – 915

- Szkoła Podstawowa w Przyłęku – 945

- Szkoła Podstawowa w Kosowach – 1015

- Szkoła Podstawowa w Siedlance – 1045

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Niwiskach – 1115

- Szkoła Podstawowa w Hucisku – 1145

- Szkoła Podstawowa w Trześni – 1215

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach - 915 (26.08.2016r.)

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Piotr Skiba 


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 900

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola ściągalności w zakresie podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2016r.
 2. Analiza wykonania budżetu Gminy Niwiska za I kw. 2016r.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 20 lipca 2016 roku (środa) w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 1430.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie materiałów na sesję.

Przewodniczący Komisji

Stanisław RzeszutekPosiedzenie  Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28 czerwca 2016 roku (wtorek) posiedzenie Komisji.- Początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o wykonaniu wniosków z posiedzenia wyjazdowego.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


 Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno -Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu  16 czerwca  2016 r. (czwartek ) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 13:00

Tematyka posiedzenia:

 1.  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 2.  Polityka rozwojowa  Gminy Niwiska na rok 2016 i dalsze lata ze szczególnym uwzględnieniem oświaty i infrastruktury.
 3.  Konsultacja materiałów na sesję.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 19 maja  2016 r. (czwartek) posiedzenie Komisji. Początek obrad – godz. 1230.

 Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan DziaduraPosiedzenie  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

 Zawiadamiam, że  zwołuję w dniu 30 maja 2016 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 9:30.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
2. Gospodarka lasami gminnymi.

 
 Przewodniczący Komisji
 Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 25 maja 2016 r. (środa)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

           Tematyka posiedzenia:

1. Analiza zwolnień podatkowych za 2015 rok.
1) podatek od nieruchomości,
2) podatek od środków transportowych,
3) podatek rolny oraz deklaracje podatkowe składane przez podatników za 2015 r.
2. Kontrola realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na 2015 r. 
 

   
Przewodniczący Komisji
Piotr Skiba Posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

1 Informacja przedstawiciela ZUK-u na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków i zaopatrzenie w wodę – wyjazd w teren.

2.Omówienie zmian w ustawie „Prawo w ustroju rolnym”.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno –Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja Wójta Gminy o gospodarce mieniem komunalnym (sprzedaż mienia kom., umowy dzierżawne, itp. w 2015 r. w tym lokali mieszkalnych).
 2. Konsultacja materiałów na sesję.

Przewodniczący Komisji

Stanisław RzeszutekPosiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Ciąg dalszy kontroli wydatków na kluby sportowe ze szczególnym uwzględnieniem UKS „Niwa” Niwiska za 2015 rok.
 2. Ciąg dalszy kontroli wydatków na budowę zadaszeń w miejscowościach Kosowy, Hucisko, Trześń.
 3. Kontrola sprawozdań z działalności ZUK, GOKiB, GOPS w 2015 r.
 4. Kontrola dokumentacji związanej z rozliczeniem drewna pozyskanego z wycinki lasu przy drodze powiatowej relacji Niwiska – Leszcze oraz rozliczenie uzyskanego materiału.      

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno–Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 marca 2016 r. (środa) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza gospodarowania odpadami za 2015 rok z analizą kosztów.
 2.  Konsultacja projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 marca 2016 r. (środa) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Niwiska na 2016 rok.
 2. Ocena funkcjonowania systemu gospodarka odpadami komunalnymi – wysłuchanie pracowników merytorycznych.
 3. Wypracowanie wniosków.

 Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 22 marca 2016 r. (wtorek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola wydatków na kluby sportowe oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy w 2015 roku.

2. Analiza wydatków na budowę zadaszeń w miejscowościach Kosowy, Hucisko, Trześń.

                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                        Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 11 marca 2016 r.(piątek) posiedzenie Komisji. Początek obrad – godz. 830.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wyjazdowe posiedzenie do klubów sportowych, zapoznanie się z dokumentacją i stanem obiektów sportowych.

Spotkanie z prezesami klubów w szatniach sportowych wg następującego harmonogramu:
Trześń – godz. 900
Siedlanka – godz. 945
Kosowy – godz. 1030
Przyłęk – godz. 1115
Hucina – godz. 1200.
Około godz. 1300 – powrót do Urzędu Gminy, podsumowanie wyjazdowego posiedzenia, wypracowanie wniosków.

2. Sprawy różne.

                                                                                    Przewodniczący Komisji

                  Jan Dziadura


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2016 rok.
 2. Omówienie finansowania projektu p.n.”E – usługi w powiecie kolbuszowskim”.
 3. Rozpatrzenie wniosku LKS Hucina o zwiększenie subwencji na działalność klubu w roku 2016.

                                                                         Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 Zawiadamiam, że  zwołuję w  dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:
Kontrola zamówień publicznych realizowanych w 2015 roku przez Wójta Gminy Niwiska – przetargi, zapytania o cenę.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2016 rok.
 2. Omówienie finansowania projektu p.n.”E – usługi w powiecie kolbuszowskim”.
 3. Rozpatrzenie wniosku LKS Hucina o zwiększenie subwencji na działalność klubu w roku 2016.

                                                                         Przewodniczący Komisji

  Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 Zawiadamiam, że  zwołuję w  dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:
Kontrola zamówień publicznych realizowanych w 2015 roku przez Wójta Gminy Niwiska – przetargi, zapytania o cenę.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

             Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Szkody łowieckie – zniszczenia  wyrządzone przez zwierzynę łowną oraz bobry.
 2. Ocena realizacji zadań w obszarze melioracji użytków rolnych w 2015 roku, wysłuchanie informacji przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej, Rejonowego Związku Spółek Wodnych oraz Wójta Gminy – przedstawienie zgłaszanych przez rolników wniosków.
 3. Konsultacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku.

                                                            Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wykonania budżetu Gminy Niwiska za IV kw. 2015 r.
 2. Kontrola dostosowania Regulaminu wynagradzania pracowników do ustaw regulujących w/w zagadnienie.
 3. Analiza porozumień zawartych pomiędzy Gminą Niwiska a Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej dotyczących zatrudnienia pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne itd.)

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

 

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 19 stycznia 2016 r. (wtorek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 930.

 Tematyka posiedzenia:

 1. Wypracowanie wniosków do budżetu gminy Niwiska na 2016 r. w zakresie melioracji (oczyszczania) rowów przydrożnych przy drogach gminnych, oraz remontów dróg śródpolnych.
 2. Ocena sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Niwiska.

 Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie  Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

 

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 14 stycznia 2016 roku (czwartek) posiedzenie Komisji. Początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza oświetlenia ulicznego – budowa, konserwacja.
 2. Zapoznanie się z Planem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień

Metryka

sporządzono
2016-06-17 przez
udostępniono
2016-06-17 00:00 przez Szymon Pruś
zmodyfikowano
2016-12-15 09:08 przez Pruś Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1433
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.