Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa PLANY, STRATEGIE Konsultacje społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje społeczne , bieżące, menu 143 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje społeczne

Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 14:50

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr X/55/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Niwiska: Wójt Gminy Niwiska ogłasza konsultacje społeczne projektu
Data wytworzenia 2022-10-21, ostatniej modyfikacji 2022-10-25 08:43

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLII/259/2022 Rady Gminy Niwiska z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030, a także zgodnie z Uchwałą Nr X/55/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
Data wytworzenia 2022-10-12, ostatniej modyfikacji 2022-10-12 08:36

OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Data wytworzenia 2022-09-21, ostatniej modyfikacji 2022-09-21 10:53

Konsultacje społeczne - ˝Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niwiska na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku"

Obwieszczenie Wójt Gminy Niwiska zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niwiska na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku” Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z póź. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Data wytworzenia 2022-05-24, ostatniej modyfikacji 2022-05-24 08:34

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Niwiska

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Niwiska zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Kolbuszowskiego Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie projektu Diagnozy Partnerstwa Kolbuszowskiego. Partnerstwo obejmuje swym zasięgiem obszar sześciu gmin: Miasta i Gminy Kolbuszowa, Gminy Cmolas, Gminy Dzikowiec, Gminy Majdan Królewski, Gminy Raniżów oraz Gminy Niwiska,
Data wytworzenia 2021-09-30, ostatniej modyfikacji 2021-09-30 14:48

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
Data wytworzenia 2020-10-28, ostatniej modyfikacji 2020-10-28 13:51

konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niwiska na lata 2020-2030

Zarządzenie Nr 63 /2020 Wójta Gminy Niwiska z dnia 23 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niwiska na lata 2020-2030 Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art.16 b ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.
Data wytworzenia 2019-01-11, ostatniej modyfikacji 2019-01-11 08:19

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Niwiska w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Niwiska z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Niwiska w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw Na podstawie art. 30 ust.1, art. 31 oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r, poz. 994), w związku z Uchwałą Nr X/55/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
Data wytworzenia 2018-11-14, ostatniej modyfikacji 2018-11-14 10:26

OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Data wytworzenia 2017-11-09, ostatniej modyfikacji 2017-11-09 09:52

OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.