Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Jednostki organizacyjne Oświata Szkół SP Siedlanka
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „SP Siedlanka, bieżące, menu 123 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

SP Siedlanka

SP Siedlanka

 

------- logo.jpg


 Szkoła Podstawowa w Siedlance

 

Nasza szkoła funkcjonuje już od 1889 roku.

 

 ------- SP_siedlanka_1.jpg

------- SP_siedlanka_2.jpg


 

Nazwa: Szkoła Podstawowa w Siedlance

Adres: Siedlanka 72; 36- 147 Niwiska

Telefon: 17- 227 82 52

E-mail: spsiedlanka@gmail.com

WWW: https://spsiedlanka.szkolnastrona.pl

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Cykl kształcenia: 8 lat

Etapy edukacyjne: 2 + odział przedszkolny

Odział przedszkolny: klasa 0

I etap: klasy I - III

II etap: klasy IV – VIII

 

Organ prowadzący: Gmina Niwiska

 

Organy szkoły:

  • Dyrektor: mgr Bożena Bajor- Kwaśnik
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

 

Przedmiot działania i kompetencje:

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz Statut Szkoły.

 

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.

 

Szkoła zapewnia uczniom warunki niezbędne do ich rozwoju oraz umożliwia im zdobycie wiedzy  i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez jej funkcje dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.

Realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym.

 

Zasady funkcjonowania:

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet Gminy Niwiska oraz subwencja oświatowa.

Szkołą kieruje dyrektor, który przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach określonych tygodniowym planem.

 

Struktura własnościowa i majątek:

Mienie szkoły jest mieniem komunalnym gminy Niwiska. Składają się na nie oddane  w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Metryka

sporządzono
2014-03-03 przez Bożena Bajor-Kwaśnik
udostępniono
2020-03-10 00:00 przez Szymon Pruś
zmodyfikowano
2020-03-10 13:45 przez Pruś Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3218
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.