Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Rejestry, ewidencje i archiwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestry, ewidencje i archiwa, bieżące, menu 100 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestry, ewidencje i archiwa

Data wytworzenia 2014-03-04, ostatniej modyfikacji 2014-03-04 14:16

Ewidencja ludności i dowodów osobistych (EL)

pokój nr 15 tel. 17 2270 415 Ewidencja meldunków. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia z 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z dnia 2006 Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.
Data wytworzenia 2014-03-04, ostatniej modyfikacji 2014-03-04 14:13

Organizacja szkół, kadr oświaty, spraw administracyjno- gospodarczych i kancelarii tajnej (KO)

pokój nr 3 pokój nr 16 tel. 17 2270 423 17 2270 416 Ewidencja danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych oraz pracownikach nie będących pracownikami pedagogicznymi w Systemie Informacji Oświatowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze: - dane osobowe osób zatrudnionych w szkołach i placówkach
Data wytworzenia 2014-03-04, ostatniej modyfikacji 2014-03-04 14:08

Ewidencja działalności gospodarczej, ochrony zdrowia, spraw socjalnych (ED)

pokój nr15 pokój nr 18 pokój nr 16 tel.17 2270 415 17 2270 419 17 2270 416 Ewidencja działalności gospodarczej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.
Data wytworzenia 2014-03-04, ostatniej modyfikacji 2014-03-04 13:58

Informacja, udostępnianie informacji publicznej i promocja gminy

pokój nr 18 tel. 17 2270 419 Ewidencja sprzętu komputerowego. Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024) Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze: - schematy połączeniowe, - konfiguracje sprzętowe
Data wytworzenia 2014-03-04, ostatniej modyfikacji 2014-03-04 13:53

Referat Księgowości- podatki, opłaty, VAT (FP)

pokój nr 21 tel. 17 2270 421 Ewidencja księgowa podatników i inkasentów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.(Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.10.208.1375) Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze: Księgi
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.